Sesión de psicomotricidade

Nas sesións de psicomotricidade os alumnos/as poden experimentar cos xogos e outros elementos. Nesta sesión centrámonos nun xogo tradicional (Tira soga) e despois tive3mos o noso intre de relaxación coas pelotas.

Comentarios